Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió arrancada post celebració Ple a l'Ajuntament de Gaià

Thursday
09
09:30h
mai 2024
Data de finalització: Thursday, 09/05/2024 - 11:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

  • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  • Formació del mòdul per proponents i gestors.
  • Preparació  de la sessió  de Junta de Govern Local.
  • Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.