Curs Empodera't amb les teves dades

Tuesday
12
09:30h
Novembre 2024
Data de finalització: Tuesday, 12/11/2024 - 12:00

El curs s'adreça a personal amb coneixement avançat d'Excel i orientació a dades.

Objectius del curs:

 Identificar els aspectes a tenir presents per a gestionar les dades als ens locals.
 Conèixer les principals tècniques per a treballar la qualitat i descripció de les dades.
 Experimentar casos concrets i aplicables a la gestió diària municipal

Continguts.

El valor de les dades.
Aspectes bàsics de l'anàlisi de dades.
Com prendre decisions en base a dades: pas a pas.

Metodologia:

L’acció formativa és en format taller, i planteja als participants l'escolta activa i col·laborativa, empatitzant per conèixer les inquietuds i dubtes, combinant aspectes teòrics i pràctics.

Els participants hauran de realitzar un projecte senzill per poder experimentar i aplicar els coneixements adquirits.
Tot el treball pràctic estarà tutoritzat a l'aula virtual i els participants podran validar els instruments i processos que s'hagin dissenyat amb el formador.

EXT 2024/1554 - online!! - Periode d’inscripcions 4 d'octubre a 25 d'octubre

Preinscripcions: http://aplicacions.diba.cat:80/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=20136

1
Temes:
Formació
1
Categories:
Formació