Notícies

Notificacions electròniques: per EACAT o per e-NOTUM?

Tots els ens adherits a EACAT disposen del Servei “Tramesa Genèrica”, que els permet comunicar-se amb qualsevol ens del sector públic català. Cal fer ús d’aquest servei quan no existeixi oferta de cap servei EACAT específic per part de l’administració receptora.

La implantació pilot de SeTDIBA finalitza en 11 ajuntaments de la demarcació

El 28 de maig de 2018 la Diputació va arrencar el pilotatge de SeTDIBA en els ajuntaments de:
 

1

Com puc anar preparant l'organització?

Si ets un dels ens locals que està esperant la programació de la implantació de SeTDIBA, et donem algunes pistes per anar fent camí fins el moment de la implantació.

La implantació de SeTDIBA implica d'una banda, adoptar nous hàbits de treball que us recomanem aneu avançant; i d'una altra, un conjunt d'eines digitals que arribaran en el moment de l'inici del projecte. 

Teniu dubtes? Consulteu la wiki de Preguntes més freqüents

Teniu preguntes? a la Wiki de Preguntes més freqüents de SeTDIBA anirem donant resposta a les qüestions més freqüents que els ens locals ens feu arribar. 

Les preguntes més freqüents s'organitzen en els següents grans àmbits: 

Millores de la versió 19.01 del gestor d'expedients

En al nova versio del gestor d'expedients (versió 19.01) s'incorporen algunes millores demanades pels ens locals. D'altres canvis venen marcats per l'adaptació del programari a la normativa vigent.

Tot seguit s'inventarien les principals millores de la versió. En el Butlletí annex facilitat pel proveïdor trobareu el detall de la nova funcionalitat.

1

SeTDIBA: el nou recurs del catàleg 2018

La Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de la demarcació serveis de suport per a la transformació digital per facilitar-los el compliment de les seves obligacions en matèria de tramitació electrònica d’acord amb la normativa aplicable, i en general, per millorar la seva gestió aprofitant les potencialitats de l’ús dels mitjans electrònics.