NOU: Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques

El catàleg 2021-23 va incorporar el recurs Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques que té per objectiu col·laborar en el finançament dels serveis de suport de proximitat en matèria de transformació digital i de govern obert desenvolupats pels consells comarcals envers els municipis de menys de 5.000 habitants. La coordinació i col·laboració entre la Diputació i els consells comarcals vinculada a aquest recurs de catàleg s’articula mitjançant la Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD) d’acord amb allò previst en el Protocol General aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el 30 de juliol de 2020.

Què és la XSGD?

La Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD) és una agrupació voluntària formada per la Diputació de Barcelona i per tots aquells consells comarcals de la seva demarcació que presten serveis de suport a l’administració digital i la transparència dels ajuntaments de la respectiva comarca. La XSGD té com objecte l’impuls, suport i acompanyament als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, per a la realització dels processos de canvi en la gestió interna, en les relacions interadministratives i en la relació amb la ciutadania que comporta l’aprofitament de les potencialitats de l’ús dels mitjans electrònics.

Aquests processos de canvi promouen el compliment de les obligacions legals en matèria d’administració digital, transparència, accés i reutilització de la informació, i, en general, al desenvolupament del treball col·laboratiu a distància tant a nivell intern com en la relació amb altres institucions, particularment amb la Diputació.

En l’àmbit de la gestió digital, es preveu que el consell comarcal presti serveis específics adreçats als ens locals que tenen SeTDIBA implantat.

Trobareu informació detallada sobre la XSGD, el recurs del catàleg Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques i les activitats i serveis que subvenciona en aquest enllaç [+] i a la següent infografia [+]