Materials per a promoure l'ús del canal digital

La Diputació de Barcelona ofereix a través del catàleg de serveis un suport econòmic per a ens locals i consells comarcals amb la finalitat d'impulsar la tramitació electrònica en empreses, entitats i associacions a travès del recurs "Tallers de promoció del canal electrònic per a entitats i empreses".

Com sabeu, la reutilització, la col·laboració i el treball en xarxa són valors dels serveis de transformació digital SeTDIBA. És per aquesta raó que un dels requisits per rebre aquest suport és compartir els materials de suport que s'han utilitzat en aquests tallers per tal de facilitar que altres administracions els puguin reutilitzar. 

Els materials es comparteixen, tal i com s'indica a les condicions d'execució del suport econòmic, en llicència Creative commons de Reconeixement-No comercial (CC BY-NC). Això vol dir que podeu utilitzar aquest material amb finalitat no comercial i sempre reconeixent l'autoria del mateix. L'ús d'aquest material amb altres finalitats està totalment prohibit. 

La responsabilitat sobre les afirmacions o continguts dels materials són de l'autor dels mateixos i no estan supervisats pel Gabinet d'Innovació Digital. 

Podeu accedir al llistat de materials, classificats per temàtiques, així com als continguts dels mateixos a travès del següent link: https://bit.ly/3bSFeNA