Curs Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA - ONLINE! 13ª edició

Friday
11
09:30h
Novembre 2022
Data de finalització: Friday, 11/11/2022 - 12:00

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

- Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic aplicat a la metodologia del projecte SeTDIBA.

- Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.

- Posar en pràctica l'ús de les eines SeTDIBA per poder acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.

EXT 2022/1733- 13ª EDICIÓ - online!! - Periode d’inscripcions 3 d'octubre a 21 d'octubre.

Preinscripcions: http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=16044

1
Temes:
Formació
1
Categories:
Formació