Els documents que es generen a l'E-Notum s'eliminen als 90 dies!

Si heu d'enviar una notificació electrònica a una empresa o ciutadà us recomanem que utilitzeu, preferentment, el gestor d'expedients per fer la notificació de sortida perquè el gestor d'expedients descarrega automàticament el certificat d'evidència de la notificació electrònica. És important guardar aquest el certificat d'evidència perquè és el resguard legal i, per tant, la vostra garantia conforme s'ha practicat la notificació correctament.

Si utilitzeu la plataforma e-Notum, directament, cal que tingueu en compte que aquesta plataforma només guarda els documents per un període no superior a 90 dies. Per tant, caldrà que aprofiteu aquest període de temps per recuperar l'evidència de notificaci, descarregar-la i incorporar-la a l'expedient dins del gestor d'expedients. En cas contrari, perdreu el justificant d'evidència i no el podreu recuperar.

La plataforma E-Notum, per tant, no és un servei d’arxiu electrònic i elimina tota la documentació als 90 dies d'haver-se generat.

És obligació de l’ens que està utilitzant el servei de notificació qui té la custòdia legal i el deure de conservar aquesta documentació electrònica i les corresponents evidències.