Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió preparació JdG a l'Ajuntament de Balsareny

Wednesday
26
09:00h
Octubre 2022

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 3 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul.
Formació del mòdul.
Preparació i comprovació de la configuració.

En aquestes sessions serà necessari que hi assisteixin els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords.