Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Presentació i recollida de dades de configuració del mòdul a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

Wednesday
09
09:00h
Novembre 2022
Data de finalització: Wednesday, 09/11/2022 - 12:00

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 3 sessions virtuals:

  • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  • Formació del mòdul.
  • Preparació i comprovació de la configuració.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.