Curs Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA

Thursday
26
09:30h
Octubre 2023
Data de finalització: Thursday, 26/10/2023 - 12:00

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

- Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic aplicat a la metodologia del projecte SeTDIBA.

- Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.

- Posar en pràctica l'ús de les eines SeTDIBA per poder acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.

EXT2023/1155 - 15ª EDICIÓ - online!! - Periode d'inscripcions 4 de setembre a 22 de setembre de 2023.

1
Temes:
Formació
1
Categories:
Formació