Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Presentació i recollida de dades de configuració del mòdul a l'Ajuntament de Rupit i Pruit

Públic al qual s'adreça: 
En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.
Tuesday
09
09:30h
Gener 2024
Data de finalització: Tuesday, 09/01/2024 - 11:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació  de la sessió  de l'òrgan col·legiat.
Sessió d'arrancada.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.