Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta. Ajuntament de Talamanca

Públic al qual s'adreça: 
Personal de l'ens local
Thursday
09
09:30h
mai 2024
Data de finalització: Thursday, 09/05/2024 - 11:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

  • Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
  • Formació del mòdul per proponents i gestors.
  • Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
  • Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.