Bellprat. Suport posada en marxa Gestor d'Expedients (Grup 22)

Públic al qual s'adreça: 
AJUNTAMENT Bellprat
Thursday
18
09:30h
Juny 2020
Data de finalització: Thursday, 18/06/2020 - 14:30

Aquesta sessió es farà a l'Ajuntament de Bellprat.