Com buscar dins del gestor d'expedients?

La consulta de tasques, tràmits, expedients i anotacions es pot realitzar per diferents vies dins del gestor. 

Bàsicament la consulta es pot fer a través del sistema de consulta ràpida, a través dels filtres que trobareu a cada safata i a través també del buscador general. 

En el document adjunt, trobareu les consultes més habituals i ràpides que podeu fer.