Com instal·lo i configuro mòbils i/o tauletes per a la signatura electrònica de documents?

SeTDIBA ofereix una aplicació mòbil (tant per a sistemes ANDROID, com per IOS) que permet la signatura de documents des del vostre mòbil o tauleta. 

Per poder utilitzar-la necessitareu exportar el vostre certificat en versió programari (T-CAT-P) en el vostre mòbil o tauleta. Després tant sols haureu de descarregar l’aplicació FIRMADOC MOBILE en el vostre dispositiu.

Us oferim dues guies on es detalla pas a pas tant l’exportació del certificat com la descarrega i la configuració de l’aplicació:

La URL que s’ha de configurar un cop instal·lada l’aplicació és: http://fdoc01.diba.cat/relay

NOTA: Amb FIRMADOC MOBILE podreu consultar i signar documents en que consteu com a aprovadors, però no podreu consultar altres documents, ni tampoc accedir a expedients o tràmits.