Documents

ELECTES: m' incorporo com electe i he de "consultar" expedients. Com ho he de fer?

Recentment us heu incorporat a un ens local que treballa la gestió municipal amb el projecte SeTDIBA?. Potser és el primer cop que preneu contacte amb l'administració digital des de la visió del projecte de la Diputació de Barcelona i per això volem facilitar-vos el camí amb aquestes breus píndoles explicatives en les quals us podeu apropar de manera autònoma, en el moment que us vagi millor, als 3 pilars bàsics d'aquest projecte integral: mètode de treball, sistemes d'informació i recursos de continuïtat.

ELECCIONS 2023: Ja tenim nous electes: què hem de tenir present? - Ens locals SeTDIBA

Un cop celebrades les eleccions, comença un nou mandat en tots els ens locals i caldrà actualitzar informació relacionada amb el canvi dels càrrecs electes.

 

Quina informació ens han d'aportar els regidors entrants (nous o que renoven càrrec)?

ELECTES: m'incorporo com electe i no sé com gestionar expedients. Com ho puc fer?

Recentment us heu incorporat a un ens local que treballa la gestió municipal amb el projecte SeTDIBA?.

Potser és el primer cop que preneu contacte amb l'administració digital des de la visió del projecte de la Diputació de Barcelona i per això volem facilitar-vos el camí amb aquestes breus vídeos en format píndola en les quals us podeu apropar de manera autònoma, en el moment que us vagi millor, als 3 pilars bàsics d'aquest projecte integral: mètode de treball, sistemes d'informació i recursos de continuïtat.

1

Com gestiono l'expedient d'un procés electoral?

Com classificarem l'expedient d'un procés electoral?

Els expedients dels processos electorals s'han de classificar segons el quadre de classificació:

 

 

 

 

 

 

 

 

Funció: 09.POBLACIÓ i ELECCIONS

1

Píndola SeTDIBA - Com publico documents a E-TAULER

Com publico documents a E-TAULER
 

La integració d'E-TAULER amb el gestor d'expedienrts ja és una realitat i tot seguit et mostrem com dur a terme la publicació de documentació al tauler electrònic. 

 

 

Píndola: el quadre de comandament SeTDIBA

Què és el Quadre de Comandament SeTDIBA?
 

El quadre de comandament SeTDIBA és una eina que proporciona informació, pràcticament, a temps real. Serveix per visualitzar ràpidament l'estat de situació del vostre ens i facilita informació per la presa de decisions per aconseguir una gestió eficient dels recursos.

Aquesta píndola presenta en 8 minuts com s'hi accedeix, quina informació podreu extreure i per on començar a treballar-lo.

Esperem que us resulti d'utilitat aquesta píndola.

 

Formats reutilitzables en 5 minuts - Píndola SeTDIBA

 

Els formats reutilitzables: què són i com podem treballar amb ells?
 

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que tota la informació del sector públic s'ha d'entregar en formats reutilitzables.  En aquesta píndola us oferim una introducció conceptual i també un exemple pràctic de com obtenir dades de forma clara i entenedora.

Esperem que us resulti d'utilitat.

 

 

Si he registrat una factura i no la trobo al gestor d'expedients, què he de fer?

Quan la factura no és telemàtica i és registrada manualment cal associar el document perquè aquest es guardi a l’expedient indicat.

Només si associem el document a la factura podrem trobar-la dins de l'expedient corresponent i, per tant, poder proseguir amb la seva aprovació. 

A continuació us expliquem com associar el document a la factura, resolent així un dubte prou recurrent des de la integració de Sicalwin amb el gestor d'expedients. 

Com tractem la documentació que el ciutadà ens presenta al registre però va adreçada a altres administracions?

Sovint els ciutadans presenten sol·licituds i documentació que van adreçades a altres administracions. 

ELECCIONS 2023 - Full de ruta: què he de preparar?

En aquest article us relacionem tota la informació relacionada amb les elecccions 2023:  quins documents heu d'aportar, quins canvis heu de realitzar i en quins terminis ho haureu de fer.

Esperem que us ajudi a afrontar amb confiança tots els canvis que es preveuen.

5