Com fer alta i modificació de Tercers?

Si necessiteu fer una alta o modificació de Tercers podeu visualitzar aquest vídeo-píndola.

https://setdiba.diba.cat/videos/tercers-accedir-alta-modificacio