Com anul·lem documents? Com es visualitzen els documents anul·lats a l'índex de l'expedient?

A vegades no tenim clar si eliminar documents o simplement anul·lar-los. La diferència es clara, un document eliminat no el podem recuperar, mentre que un document anul·lat el podríem visualitzar i fins i tot "desanul·lar".

 

Qui pot anul·lar o eliminar documents?

Les persones usuàries que tinguin perfil "administrador" podran tant eliminar com anul·lar documents, però les persones amb rol "tramitador" només podran anul·lar documents.

 

Com i quins documents podem anul·lar?

Per tal d'eliminar documents haurem d'assegurar-nos que no siguin documents prèviament signats o numerats, podeu trobar una Q+F sobre aquest tipus de documents: https://setdiba.diba.cat/wiki/ens-hem-equivocat-aprovar-decret-podem-reaprofitar-numero-de-decret

Per a la resta de documents:

1. Des del gestor d'expedients, sel·leccionem el document que volem anul·lar

2. Cliquem el botó anul·lar

 

I com visualitzem els documents eliminats o anul·lats a l'expedient?

Els documents eliminats no es visualitzaran, però els documents anul·lats si que es visualitzen a l'expedient.

 

I com es visualitzaran aquests documents quan generem l'índex de l'expedient?

Tant els documents eliminats com els anul·lats no es visualitzen a l'índex.

 

Com distinguir els documents anul·lats dels no anul·lats?.

Configurant les columnes de manera quevisualitzem la columna "Aprovat": en aquesta columna podem distinguir si el document està Anul·lat: