Com organitzem la documentació les entitats de registre id-CAT?

 

El meu ens local es una Entitat de Registre id-CAT?

Aquesta informació es per als ens locals que estan donats d'alta com a Entitat de Registre d'id-CAT i formen part del projecte SeTDIBA. Si encara no sou entitat de registre id-CAT, podeu obtenir tota la informació aquí -> [+ info]

 

Com rebo les sol·licituds d'id-CAT de la ciutadania?

L'id-CAT Certificat permet operar a la ciutadania amb les administracions públiques i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que es fan de manera telemàtica. També permetrà signar documents. -> [+ info]

Les persones interessades en obtindre un id-CAT Certificat poden sol·licitar-lo telemàticament o presencialment, però en ambdos casos la persona s'haurà de identificar presencialment a l'ens local acreditat com a Entitat de Registre id-CAT per tal de validar la seva identitat. 

Recordatori: si la llei no ho demana expressament no haurem de demanar còpies dels documents acreditatius, podrem digitalit-zar el document de forma autèntica sense necessitat de demanar ni fer cap fotocòpia del mateix.

Un cop validada la seva identitat, l'interessat rebrà un correu electrònic i haurà de seguir les segúents instruccions per instal.lar el certificat.: -> [+ info]   

 

Com organitzem la documentació dins el gestor d'expedients?

En quant a la gestió documental dels expedients relacionats amb els certificats digitals, us proposem:

1. Donar d'alta un expedient en el que incorporar tota la documentació general de l'ens local en relació a la sol·licitud com a Entitat de Registre d'id-CAT, les instruccions, acords, resolucions...etc.

Aquest expedient genèric, en el que no incorporem documents dels interessats, l'haurem de classificar:

02 – ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

02.03 – Gestió dels documents i de la informació

1320 – Gestió dels certificats digitals

 

Per anomenar l'expedient podem utilitzar: PETICIO ENTITAT CERTIFICADORS IDCAT

 

2.  Els documents de sol·licitud i d'acreditació de la identitat dels interessats els incorporarem en un expedient acumulatiu, que haurem de classificar:

02 – ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

02.03 – Gestió dels documents i de la informació

1320 – Gestió dels certificats digitals

 

Per anomenar aquest expedient podem utilitzar: SOL·LICITUDS CERTIFICATS DIGITALS IDCAT. Aquest expedient seria anual, es tancaria a final d'any i s'obriria un altre a començaments de l'any següent.