Com puc consultar les traces d'un expedient?

El gestor d’expedients permet saber la tramitació interna que ha seguit un expedient. Podeu consultar-ho de la manera següent:

1. Feu clic a "Expedients oberts";
2. Seleccioneu l'expedient sobre el qual voleu fer la consulta;
3. Obriu el  menú inferior "d'informació addicional" i seleccioneu la pestanya "tràmits". En aquesta pantalla es llistarà el procediment que ha seguit l'expedient d'una manera detalladament.