electes-mincorporo-com-electe-no-se-com-gestionar-expedients-com-ho-puc-fero