ELECTES: m'incorporo com electe i no sé com gestionar expedients. Com ho puc fer?

Recentment us heu incorporat a un ens local que treballa la gestió municipal amb el projecte SeTDIBA?.

Potser és el primer cop que preneu contacte amb l'administració digital des de la visió del projecte de la Diputació de Barcelona i per això volem facilitar-vos el camí amb aquestes breus vídeos en format píndola en les quals us podeu apropar de manera autònoma, en el moment que us vagi millor, als 3 pilars bàsics d'aquest projecte integral: mètode de treball, sistemes d'informació i recursos de continuïtat.

Us deixem també a la part final d'aquest document una presentació amb els punts bàsics a tenir en compte per iniciar-se en la gestió municipal digital SeTDIBA.

Si voleu aprofondir més sobre els sistemes d'informació, podeu demanar una sessió on line des d'aquest enllaç!

Esperem que us resultin d'utilitat!

Píndola 0: Metodologia SeTDIBA. Conceptes bàsics visió electe en 3'

Píndola 1: Accés i canvi contrasenya en 3'
Píndola 2: Visualització pantalla principal en 3'
Píndola 3: Signar documents en 7'
Píndola 4: Com cercar expedients en 3'
Píndola 5: Com accedir a una notificació en 4'
Píndola 6: Com gestionar tràmits en 5' 
Píndola 7: Com personalitzar visualització pantalla en 5'
Píndola 8: el meu ens gestiona les convocatòries dels òrgans col·legiats electrònicament. Com puc accedir als expedients en 3'
Píndola 9: Com funciona la gestió comptable en 3' 
Píndola 10: Recursos a l'abast dels ens locals 4'
La importància de la transparència en 6'
Resum: Gestor expedients bàsic en 28'