Quins escàners són compatibles amb SeTDIBA?

En el projecte SeTDIBA els escàners han d'estar instal•lats en local.
Els requisits bàsics són: 
1r) compatible amb protocol TWAIN
2n) capacitat per escanejar a dues cares, B/N i color
3r) alimentador automàtic de paper. La capacitat de l'alimentador dependrà del volum habitual a l'ajuntament. Com més velocitat de processament, habitualment més car és l'escànner.

Tingueu en compte també les següents consideracions: 
- No han de ser fotocopiadores multifunció en xarxa.
- Recomanem que siguin, a més d'escàner, també impressora. Això ajudarà a economitzar espai en les taules on necessiteu els dos diapositius. Aquesta recomanació és especialment important en els llocs de treball del registre.
- L'escàner esdevé un equipament crític en el projecte SeTDIBA. És important disposar d'un servei de manteniment postvenda que us permeti reparar-lo o substituir-lo amb la màxima urgència.
- Els escàners que només escanegen arrossegant el paper amb rodets poden donar problemes de manteniment, és preferible optar per un model que també permeten l'alimentació manual del document, especialment per poder digitalitzar DNIs o carnets,