Curs Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA

Públic al qual s'adreça: 
Treballadors públics dels ajuntaments on SeTDIBA està implantat o en fase d'implantació. Comarques d'Alt Penedès i Baix Llobregat
Friday
14
09:30h
Febrer 2020
Data de finalització: Friday, 14/02/2020 - 14:30

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

  • Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.
  • Posar en pràctica conceptualment com l'ús de les eines SeTDIBA permet acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.

Durant el curs es tractaran aspectes generals i àmbit d'aplicació de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, com funciona la figura de l'impulsor de l'expedient en el model SeTDIBA, els tràmits del procediment administratiu SeTDIBA, la importància dels terminis o la configuració de les dades bàsiques d'un expedient.

Més informació: http://setdiba.diba.cat/node/389