Grup d'implantació 31. Formació Gestió d'Expedients I (ONLINE)

Tuesday
01
09:30h
Desembre 2020
Data de finalització: Tuesday, 01/12/2020 - 12:00

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 31: Torrelavit i Vilobí del Penedès.

Aquesta sessió es realitzarà per VIDEOCONFERÈNCIA.