Sessió de DIAGNOSI del projecte SeTDIBA | G36 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

Monday
08
10:15h
Novembre 2021
Data de finalització: Monday, 08/11/2021 - 15:00

En aquesta sessió d'una banda contrastarem l'assoliment dels requeriments previs del projecte i revisarem l'ajust de l'equipament informàtic i la disposició del mateix en àrees de treball com l'Oficina d'Atenció Ciutadana. D'altre, parlarem amb tot el personal de l'ajutament per conèixer la manera de treballar a l'actualitat a l'ajuntament.