Curs La gestió de la transparència en organismes dependents o vinculats dels ens locals - NOU!!

Tuesday
20
09:00h
Setembre 2022
Data de finalització: Tuesday, 20/09/2022 - 10:30

S'adreça a personal que fa gestió de la transparència als ens depenents.

Continguts:

  • Aspectes bàsics de la transparència.

La importància de gestionar pensant en la transparència i l'accés a la carpeta ciutadana.
Àmbits.
Marc normatiu.
Recursos.

  • El portal de transparència de l'AOC.

Estructura.
Aspectes bàsics d'edició.
Els ítems automàtics.
Els ítems manuals que es poden extreure de SICALWIN.
Els ítems que es poden extreure del gestor d¿expedients.

  • Gestió de la transparència.

Calendari.
Quadre de responsabilitats.
Com millorar la informació del portal (material, infografies, imatges, línies de temps)
Repàs de recursos disponibles.

Metodologia: 

L’acció formativa és amb format taller, i planteja als participants l’escolta activa i col·laborativa, empatitzant per conèixer les inquietuds i dubtes. Combinant aspectes teòrics i pràctics, com la creació d’indicadors i ítems en línia.

EXT 2022/1723 - online!! - Periode d’inscripcions 11 de juliol a 5 de setembre.

Preinscripcions: http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=16034

1
Temes:
Formació
1
Categories:
Formació