Curs Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA

Tuesday
28
09:00h
mai 2024
Data de finalització: Tuesday, 28/05/2024 - 12:30

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

- Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic aplicat a la metodologia del projecte SeTDIBA.

- Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.

- Posar en pràctica l'ús de les eines SeTDIBA per poder acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.

EXT2024/0609 - 16ª EDICIÓ - online!! - Periode d'inscripcions 2 d'abril a 25 d'abril

1
Temes:
Formació
1
Categories:
Formació