Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Públic al qual s'adreça: 
Treballadors municpals
Thursday
18
09:00h
Novembre 2021
Data de finalització: Thursday, 18/11/2021 - 12:00

Sessió d'anàlisi de l'organització i del compliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret.