Sessió presencial al Consell Comarcal del Baix Llobregat

Públic al qual s'adreça: 
Sessió restringida al personal tècnic de l'ens.
Thursday
22
09:30h
Setembre 2022

Sessió de presentació del projecte pilot SeTDIBA adaptat a Consells Comarcals.