Curs "Gestió de la contractació electrònica"

Wednesday
29
09:30h
Març 2023
Data de finalització: Wednesday, 29/03/2023 - 11:30

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

Identificar i treballar, tots els aspectes tècnics i jurídics, relacionats amb la tramitació electrònica dels expedients de contractació pública.
Conèixer els conceptes bàsics necessaris de la tramitació electrònica
Conèixer i utilitzar les eines de tramitació de la contractació electrònica.                                                           
Procediment de contractació al gestor d'expedients SeTDIBA                                                                         
Explotació de dades de contractació i transparència al gestor d'expedients

EXT2023/0206- 4ª EDICIÓ - online!!  Preinscripcions del 13 de febrer a 3 de març