ELECCIONS 2023: Ja tenim nous electes: què hem de tenir present? - Ens locals SeTDIBA

Un cop celebrades les eleccions, comença un nou mandat en tots els ens locals i caldrà actualitzar informació relacionada amb el canvi dels càrrecs electes.

 

Quina informació ens han d'aportar els regidors entrants (nous o que renoven càrrec)?

 • Declaració d'activitats (DECLARA_DECLARACIÓ TD05-010)

 • Declaració de bens (DECLARA_DECLARACIÓ TD05-010)

 • Currículum (CURRIC_CURRICULUM TD20-010)

 • Fotografia (FOTO_FOTOGRAFIA TD99-351)

En cas que s'escaigui, es podrà demanar resolució de compatibilitat.

 

Quina informació han d'aportar els regidors cessants?

​Els regidors cessants hauran de presentar les declaracions d'activitats i de bens (DECLARA_DECLARACIÓ TD05-010)

 

Quina informació obtindrem del ple del cartipàs?

Tota la informació la obtindrem de l'acta del primer ple formal amb el nou consistori (ACTA_PLE, ACTAPLE TD010-010). Quina informació trobarem?:

 • Les competències que tindrà cada regidor/a: regidories que portarà.

 • De quins òrgans de govern formarà part.

 • De quines comissions formarà part.

 • Podrem identificar si és equip de govern o oposició. 

 • Retribució anual bruta de cada regidor/a.

Què haurem de fer per actualitzar la informació als nostres sistemes d'informació?
 • Garantir que els anteriors electes sortints no han deixat cap document pendent de signatura a les seves safates i garantir que els nous electes poden signar. Per tal de configurar els navegadors i aplicacions de signatura mòbil els ens locals que estan assistits per Consells Comarcals de la Xarxa de Suport al Govern Digital (Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental) rebran el suport d'aquests per aquestes tasques.

 • Tramitar les altes i baixes dels certificats electrònics (TCAT, TCATP): A tenir en compte el nou xip criptogràfic: https://setdiba.diba.cat/node/2312

 • Realitzar les altes, baixes corresponents a l'SVUS de Diputació (tant les altes com a nous usuaris, si s'escau, com a les aplicacions de Registre i Gestor d'expedients).
 • Gestionar les altes i les baixes dels electes a la base de dades de Tercers, incloent-hi els seus números de mòbil i correus electrònics als camps corresponents per tal de poder-los e-notificar.

 • Omplir el fitxer excel, facilitat per Gabinet d'Innovació Digital, amb les dades dels nous electes, i els nous càrrecs a incorporar als circuits de signatura, i enviar-lo a la bústia SeTDIBA del Gabinet d’Innovació Digital: setdiba@diba.cat. Aquesta informació caldrà facilitar-la lo abans possible per tenir disponible els accessos als sistemes d'informació corporatius!.

Per tal que els nous electes obtinguin coneixements bàsics de la metodologia de treball SeTDIBA i de les eines de treball, s'han organitzat diferents sessions de formació durant la setmana del 26 de juny. En funció del rol que assigneu a cada electe (tramitador, consulta, no tramitador) li haureu de facilitar l'enllaç corresponent:

 • Electes dels ens amb mòdul secretaria: Sessió on-line 28/juny de 18:00 -20:00h
 • Electes tramitadors: Sessió on-line: 28/juny de 18:00-20:00h
 • Electes no tramitadors sense mòdul secretaria: Sessió on-line: 29/juny de 18:00-20:00h

Per totes aquelles persones que no puguin assistir-hi, hem preparat uns breus videos formatius per tal que es puguin consumir segons la disponibilitat de cada persona

 

Transparència i govern obert:

Si també sou referents de transparència del vostre ens local, us recomanem tingueu en compte les actualitzacions que caldrà realitzar en els ítems del portal de transparència corresponents a l'organització política. El Consorci AOC posa a disposició un manual. Recordeu també que els ens locals que tingueu acordada l'edició del portal de transparència en els Consells Comarcals, podreu rebre el seu suport.

Posem a la vostra disposició una wiki formativa per als regidors i regidores entrants, en la que trobaran informació pràctica sobre les diferents regidores i, en concret, sobre la regidoria de govern obert: https://www.diba.cat/web/formacio/saber...-les-regidories

També podeu consultar la comunitat virtual de transparència i bon govern de la Diputació de Barcelona, on donem algunes recomanacions pràctiques: https://governobert.diba.cat/node/1697

 

 

1
Etiquetes:
eleccions 2023
1
1
Categories:
Eleccions