Curs Codi de conducta: conceptes bàsics, recursos disponibles i implicacions en l'organització

Monday
27
09:30h
Novembre 2023
Data de finalització: Monday, 27/11/2023 - 11:30

El curs té per objectiu:

Conèixer en detall el codi de conducta, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el codi de conducta al portal de transparència.
Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

S'adreça a tècnics relacionats amb l'àmbit de transparència i el bon govern.

EXT2023/1594- 2a EDICIÓ online! Preinscripcions del 20 d'octubre al 13 de novembre

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=18065.

1
Temes:
Formació
1
Categories:
Formació