Curs “La gestió del dret d’accés a la informació pública als ens locals”

Thursday
13
09:30h
Juny 2024
Data de finalització: Thursday, 13/06/2024 - 11:30

El curs té per objectiu aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals, identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

S'adreça a tècnics municipals vinculats amb la gestió de les peticions d'accés: secretaris municipals, administratius de perfil jurídic, tècnics especialistes.

EXT2024/0607 - 4a EDICIÓ - online!! Periode d’inscripcions del 29 d'abril al 22 de maig.

1
Categories:
Formació