Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió 4: desenvolupament de la sessió, votacions, certificacions i acta. Ajuntament de Talamanca.

Públic al qual s'adreça: 
Personal de l'ens
Monday
13
09:30h
mai 2024
Data de finalització: Monday, 13/05/2024 - 11:30

Per portar a terme la configuració i la implementació del mòdul Secretaria es proposen 4 sessions virtuals:

Presentació i recollida de dades per la configuració del mòdul. 
Formació del mòdul per proponents i gestors.
Preparació de la sessió de l'òrgan col·legiat.
Desenvolupament de la sessió. Votacions, certificacions i acta.

En aquestes sessions només hi poden assistir els gestors de secretaria i/o referents del projecte i les persones que elaborin propostes d’acords d’aquest ens local.