Formació de proponents a la Torre de Claramunt

Públic al qual s'adreça: 
Treballadors de l'ajuntament
Tuesday
12
09:00h
Març 2024
Data de finalització: Tuesday, 12/03/2024 - 10:00

Sessió de formació per al personal de l'ajuntament que genera propostes d'acord als òrgans col·legiats