Sessió de preparació de la JGL del dia 20 de març a la Torre de Claramunt

Públic al qual s'adreça: 
Treballadors de l'ajuntament
Friday
15
09:00h
Març 2024
Data de finalització: Friday, 15/03/2024 - 11:00

Sessió de treball a la Torre de Claramunt per tal de convocar amb el mòdul de Secretaria la Junta de Govern Local del dia 20 de març