Guia d'usuari tramitador del gestor d'expedients

La guia d'usuari tramitador és el manual que conté les funcionalitats bàsiques del gestor d'expedients amb la configuració específica per a e-SET i SeTDIBA. 

Data d'actualització: 11 de juliol del 2023