Guia d’usuari de l’aplicació de tercers

ACCEDE-TERCERS és un sistema d’informació que permet gestionar les dades personals dels usuaris de la oficina de registre de l’ens local.

El manteniment de les dades personals que figuren a l’aplicació de TERCERS esdevé cabdal per tal de poder emprar amb agilitat i fiabilitat l’aplicació de registre (ACCEDE) i alhora el gestor d’expedients (FIRMADOC).

El manual de gestió de tercers us permetrà conèixer les funcionalitats bàsiques per a extreure llistats, modificar i eliminar tercers.