Què fer si no trobo la sèrie documental que necessito?

Si quan aneu a classificar un expedient i no trobeu la sèrie documental en el quadre de classificació us heu d'adreçar al vostre arxiver de referència.

Si no disposeu de servei de suport de la Diputació en matèria d'arxiu (arxiver itinerant o central de serveis tècnics) podeu adreçar la vostra consulta a l'Oficina de Patrimoni Cultural (arxiu.setdiba@diba.cat) o bé al Gabinet d'Innovació Digital (setdiba@diba.cat). 
Mentre es valora la incorporació de la nova sèrie, els expedients s'han de classificar a la sèrie 1289 Expedients de secretaria.

Si la sèrie que necessiteu està en el quadre de classificació però no el visualitzeu a Firmadoc, cal que reviseu la configuració del navegador d'acord amb el Manual de configuració del navegador per a Firmadoc (posar enllaç). 
Si el navegador està ben configurat i no us apareix la sèrie, cal que us adreceu al Servei de suport indicant quina sèrie no us apareix.