SICALWIN: Com estructuro els expedients que contenen documentació de despesa?

Els expedients de gestió comptable, especialment els relatius a gestió de la despesa, generen sovint dubtes tant als tramitadors com als tècnics que gestionen el pressupost amb l'eina de comptabilitat. 

Durant el 2021 s'ha iniciat la integració de SICALWIN amb les eines SeTDIBA. Aquesta integració requereix d'assolir un model de gestió de la documentació de despesa d'acord amb la metodologia eSET que expliquem en les següents píndoles. 

Recordeu que us podeu subscriure al nostre canal de youtube per estar informats dels propers vídeos sobre aquest tema--> Canal de youtube  

Píndola 0. Conceptes bàsics

Introducció on s'aborden conceptes bàsics i el marc conceptual de la integració. Important visionar-lo abans de la resta de vídeos.

Material de la sessió 0

Píndola 1. Contractes menors que cal publicar

 

Material de la sessió 1

Píndola 2. Contractes menors que no cal publicar

 

Material de la sessió 2
[properament]

Píndola 3: expedients de relacions de O/P/T

Material de la sessió 3
[properament]

Píndola 4: bestretes de caixa fixa

Material de la sessió 4
[properament]

Píndola 5: pagaments a justificar

Material de la sessió 5
[properament]

Píndola 6: subvencions

Material de la sessió 6
[properament]

Píndola 7: modificacions de crèdit

Material de la sessió 7
Extra: sessió sobre la integració SICALWIN-eines SeTDIBA per a ajuntaments GDDMaterial de la sessió

Trobareu també informació a: Com funciona la integració de Sicalwin amb SeTDIBA pels ajuntaments amb GDD.