Grup d'implantació 16 Berguedà. Tancament implantació projecte SeTDIBA. (ONLINE)

Friday
10
12:00h
Juliol 2020
Data de finalització: Friday, 10/07/2020 - 14:30

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 15 Berguedà:

Capolat, Castell de l'Areny, Espunyola i Nou de Berguedà.