Requisits previs a la implantació de SeTDIBA

La implantació de SeTDIBA requereix que l'ens local compleixi amb tot un seguit de requisits tècnics que garanteixin el bon funcionament de les eines SeTDIBA i del model e-SET. 

Aquests requisits fan referència a aspectes de configuració dels ordinadors i navegadors, altes de serveis, instal·lació de programari i identificació de rols, entre d'altres. 

De forma prèvia a la diagnosi us facilitem el document de Requisits previs per tal que aneu avançant en aquesta adaptació, que és essencial per al bon curs del projecte d'implantació. 

Trobareu altres continguts que us poden resultar d'utilitat: