Amb perspectiva de gènere...

Des de setembre, el Servei Fem-ho Fàcil incorpora dades amb perspectiva de gènere.

Recollir aquesta dada en cada atenció que es realitza és important perquè d'aquesta manera identifiquem les desigualtats i disparitats de gènere en les diferents àrees. Podrem identificar quins són els àmbits més demandats, quins tràmits són més difícils per uns o altres; quines hores són més propícies per trucar; quin nivell de capacitació digital se'n desprén de la trucada, entre altres valors que podrem avaluar.

Amb aquesta detecció de desigualtats i mancances es pot aconseguir millorar estratègies i oferir serveis adaptats que tinguin en compte aquestes necessitats. També ens permet seguir d'aprop el progrès cap a la igualtat de gènere avaluant l'impacte  i realitzant ajustos necessaris.

A més, identifiquem problemes invisibles que es poden subestimar si no es recullen aquestes dades. Aquestes dades aporten una perspectiva des d'una realitat sense la qual no seríem capaços d'observar i d'aquesta manera podrem avaluar les implicacions per cada àmbit i per gènere.

Per tant, celebrem que s'hagin incorporat aquestes dades ja que són  interessants per oferir una millor experiència de l'atenció a les consultes que arribin al servei Fem-ho Fàcil.

1
Temes:
Ciutadania
1
Categories:
General