Com gestionar les factures que arriben encara en paper al registre general?

Tot i que aquesta situació serà cada cop més minoritària (tenint present que les empreses estan obligades normativament a la seva relació telemàtica amb l'administració), encara arriben als ens locals factures en suport paper. 

Us recomanem que seguiu els següents passos:

1. Creeu una anotació a l'Oficina general de registre amb les següents característiques: 

1. Unitat de destí: SEC - Serveis econòmics i tresoreria

2. Tipus documental: FAC_R

2. Des de la safata Registre del gestor d'expedients, guardeu la factura a l'expedient corresponent. El nom de la factura és llarg i sembla que no té sentit. Posteriorment, amb els dades del registre comptable, aquesta informació s'autocompleta. Per tant, no canvieu el nom de la factura.

3. Des de Sicalwin, el tècnic de comptabilitat, ha de donar d'alta la factura al registre comptable. Cal que associeu la factura (document digitalitzat) que es troba al gestor d'expedients (no s'ha de tornar a digitalitzar). Podreu localitzar-la buscant per la data que consta en el títol del document.

 

4. A partir del moment en què completeu el registre comptable, la informació de la factura que apareix al gestor d'expedients s'autocompleta. 

 

Si voleu ampliar aquesta informació teniu al vostre abast el manual complert.