Dubtes més freqüents del mòdul Secretaria

 

Us volem deiar una sèrie de dubtes comuns que hem anat detectant al llarg d'aquests mesos després d'algunes implantacions del mòdul de secretaria, son aquests:

 

  1. He de modificar un document que he generat des del mòdul de secretaria. Puc modificar-lo directament en el gestor d’expedients?​ ​​
  • No. Tots els documents que es generin des del mòdul de secretaria cal que es modifiquin des del mòdul de secretaria. Cal tenir en compte que si es modifiquen des del mateix gestor d’expedients no quedarà la mateixa versió del document en els 2 mòduls i tampoc no canviarien d'estat. Per tant, cal modificar el document des del mòdul secretaria i tornar-lo a signar.

 

      2. La notificació de la convocatòria de sessió d'òrgan col·legiat ho envia el mòdul Secretaria directament?

  • Sí. El mòdul està configurat per enviar la notificació de la convocatòria.

 

      3. Les notificacions dels certificats es generen des del mòdul Secretaria?

  • Sí que es generen si l'expedient té les persones interessades informades.

 

      4. Punts sobrevinguts/d’urgència:

  • Cal tenir en compte que els punts sobrevinguts o d’urgència que s’inclouen durant la gestió de l’acta cal votar-los 2 vegades. La primera votació serveix per incorporar-los com a punt a tractar a la sessió; i la segona votació es decideix sobre la proposta.

 

      5. Tinc configurat el mòdul secretaria?

  • Cal tenir en compte que si heu de generar sessió des del gestor d'expedients però esteu enmig de la configuració del mòdul de secretaria és possible que en aquest impàs el títol de l'expedient es vegi una màscara difícil d'entendre en el títol de l'expedient. Aquesta màscara no es pot modificar.

 

      6. A les plantilles apareixen tags que són camps que s'han de captar automàticament. Aquests camps queden sobresaltats en groc i no està captat la informació automàticament.

  • Aquesta incidència la tenim detectada i s'està treballant per resoldre´la. No obstant, mentrestant, cal que cada vegada que el mòdul secretaria generi un document caldrà estar alertes d'aquests camps ressaltats en groc i anotar manualment la informació que hi manca o bé eliminar-la.