Ens hem equivocat en aprovar un decret. Podem reaprofitar el número de decret?

Aquesta entrada s'aplica en els casos en què l'ens ha aprovat un decret (decret A) i es detecta que el document té errors i es necessita substituir el decret aprovat pel decret correcte (decret B). 

El decret aprovat (decret A) es considera que “jurídicament” existeix. La forma correcta de procedir pot varia en funció de si hi ha tercers interessats als que val notificar o no. En tot cas, el decret erroni s'ha d'anul·lar. 

En funció de si hi ha interessats o no, recomanem:  

- si el decret (A) té tercers interessats però encara no han estat notificats: 

--> aprovar un nou decret (decret B) que deixa sense efectes i anul·la la resolució anterior (decret A). 

--> aprovar un nou decret (decret C) amb la redacció correcta que no ha de fer referència ni al decret A ni al B.

En aquest cas, el decret A i B no es notificarien als tercers a qui només se'ls notificaria el decret C, que és la resolució correcta. 

- si el decret no té tercers interessats o tenint-ne, han estat notificats: 

--> aprovar un nou decret (decret B) que deixa sense efectes la resolució anterior (decret A) i s’aprova la redacció correcta (decret B).

Aquesta opció és la més ràpida i corrent en aquests supòsits. En cas que hi hagi tercers a qui es va notificar el decret defectuós (A), caldrà notificar-los també el decret que esmena l’error. En cas que hi hagi tercers afectats a qui no s’ha notificat la resolució que conté l’error, se’ls evita confusions si la resolució errònia queda a nivell intern de la corporació que l’ha d’anul·lar per qüestions menors com errors de fet o de redacció que no afecten tercers.

Cadascun dels decrets estarà numerat segons correspongui.