Perquè apareixen a EACAT anotacions amb numeració diferent a la numeració del registre SeTDIBA de l'entitat?

En les darreres setmanes hem detectat que apareixen de forma aleatòria anotacions a EACAT, que es salten la numeració correlativa del registre SeTDIBA.

1. Perquè d'aquest comportament?

El servei MUX de l'AOC i el registre general SeTDIBA de l'entitat, de vegades, no poden establir comunicació per  motius tècnics, com per exemple: lentitud a les línies de comunicació o bé els serveis no estan operatius.

Per poder registrar amb normalitat, en aquest cas, EACAT assigna el número de registre auxiliar a l'anotació que no es pot descarregar al registre general SeTDIBA de l'entitat. Quan es restableix al comunicació, el registre general SeTDIBA de l'entitat inicia el procés de descarrega de l'assentament. Les anotacions al registre auxiliar EACAT, doncs, apareixen sempre més tard al registre SeTDIBA. 

2. Aquest comportament és adeqüat?

La creació del registre auxiliar EACAT està prevista justament per a aquells casos en què no és possible registrar contra el registre de la pròpia entitat. El registre d'EACAT està regulat com a registre auxiliar del registre de l'entitat. Aquest comportament, doncs, s'adequa a la normativa. 

3. Què cal fer?

No cal fer cap tipus d'actuació. No cal que torneu a donar d'alta les anotacions a SeTDIBA, perquè la informació de l'anotació arribarà de forma automàtica. 

4. Com es poden identificar les anotacions del EACAT i registre SeTDIBA?

A l'anotació del registre general de SeTDIBA, al la pestanya "Destí: una altra administració", al camp "Nombre" apareix el número del registre auxiliar que ha utilitzat EACAT per fer l'assentament. Veure la imatge d'exemple.

5. Això sempre serà així? 

S'està realitzant un desenvolupament per millorar el rendiment de les integracions i reduir el nombre de casos en què s'anota al registre auxiliar EACAT.