Puc enviar a signar un document un cop ja ha estat aprovat?

Quan s'estableix el circuit de signatura d'un document, s'han de preveure totes les validacions o signatures que aquest document tindrà. La llista d’aprovadors només es pot modificar si no s'ha fet cap signatura ni validació ("mosca").

Per tant,

  • Si el document té un circuit de signatura SENSE realitzar cap aprovació/rebuig SI es pot modificar la llista d'aprovadors.

  • Si el document té un circuit de signatura AMB 1 o més aprovacions/rebuig NO es pot modificar la llista d'aprovadors

Un document que ha estat signat i no es pot modificar la llista d’aprovadors, cal seguir els següents passos per canviar el circuit de signatura:

  • Si el document signat s'ha generat per plantilla (original a Firmadoc) o s'ha inserit el fitxer ofimàtic a Firmadoc:

    1. Anul·lar el document

2. Sobre el document, botó dret, l’opció “obtenir copia original”

3. Copiar el contingut

4. Generar un document nou i copiar el contingut

5. Modificar la llista d’aprovadors

  • Si el document signat s'ha inserit directament en PDF Document inserit (PDF):

1. Anul·lar el document

2. Inserir de nou el document des de les unitats de xarxa

3. Modificar llista aprovadors