Quins formats de documents puc signar al gestor d'expedients?

A SeTDIBA s'utilitza el format de signatura PAdES incrusta al document PDF les signatures per poder consultar la validesa. Quan una persona ha de signar un document aquest ha de ser en format PDF.

Com incorporar un document en format PDF per signar-lo?

Tant des de la pantalla inserir document com la de generar document apreix a casella Convertir a PDF que ha d'estar marcada. En el cas que la desmarqueu podreu incorporar el document en qualsevol altre format diferent a PDF, però no el podreu signar.